WARSZTATY

Nowe Warsztaty w Teatrze Brama

Społeczność Terapeutyczna i Sztuka: Nowe Warsztaty w Teatrze Brama

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że właśnie podjęliśmy współpracę z Teatrem Brama z Goleniowa – niezwykłym miejscem, którego główną ideą jest włączanie lokalnych wspólnot nie tylko w działalność teatru, ale do wszelkich, szeroko pojmowanych inicjatyw artystycznych. Innymi słowy, celem Bramy jest wychodzenie poza zamknięty świat artystów piszących i grających dla samych siebie, na rzecz otwartości i współpracy z ludźmi z najbliższego otoczenia, wnoszącymi do teatru swoje postrzeganie świata, wartości, talenty, wrażliwość i energię.

Jedną z takich lokalnych wspólnot jest Społeczność Terapeutyczna w Babigoszczy, grupa młodych ludzi, którzy postanowili na nowo zbudować swoje życie, odnaleźć własną drogę poprzez funkcjonowanie w „mikrospołeczeństwie”, jakim jest Społeczność, z jego strukturą, zasadami i celami. Podstawową cechą Społeczności jest fakt łączenia – składa się Ona bowiem z ludzi z najróżniejszych zakątków kraju i świata, środowisk i kontekstów, ale jednocześnie – zarówno cele członków Społeczności, jak i drogi do ich realizacji, są wspólne dla wszystkich jej członków.

Wczoraj razem z Teatrem Brama zdecydowaliśmy o połączeniu tych dwóch idei: inspirowania i angażowania w sztukę ludzi „z sąsiedztwa”, praktykowanego przez Bramę, oraz wspólnego działania na rzecz zmiany w Społeczności Terapeutycznej.

Nasz długofalowy projekt zakłada zupełnie nowe spojrzenie na rolę sztuki jako elementu w terapii osób uzależnionych, leczących się w Społeczności Terapeutycznej. Fundamentem jest tutaj przekonanie, że osoba w terapii może dzięki sztuce dotknąć różnolitych sfer w relacjach z innymi ludźmi i z samym sobą. Nie tylko „wyrażać siebie”, ale przede wszystkim „przyjmować innych”, wzbogacać się o osobowości, doświadczenia, emocje i perspektywę drugiego człowieka. Jednym słowem, szczególne spotkanie jakim jest wspólny akt twórczy pozwala wyjść osobie ze Społeczności poza dotychczasowe schematy w relacjach, zrozumieć siebie przez rozumienie innych. Korzyści z obcowania ze sztuką dla terapii w Społeczności jest oczywiście więcej, rozwiniemy to w konkretach w osobnym miejscu.

Pierwsze warsztaty, z międzynarodowym gronem wolontariuszy, przebiegły bardzo żywo, energetycznie i ciekawie, poznaliśmy siebie nawzajem, wypróbowaliśmy swoje możliwości, staraliśmy się twórczo spędzić czas. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca przyniesie znakomite efekty!

Wkrótce przedstawimy szczegóły i dokładny plan naszego wspólnego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji

Zapraszamy również na stronę Teatru Brama: www.teatrbrama.org/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS Monar Babigoszcz
%d bloggers like this: