PROGRAM

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy

PROGRAM W SKRÓCIE – odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych przyszłych Pacjentów, ich rodziców i najbliższych.

Ośrodek Stowarzyszenia Monar w Babigoszczy powstał w sierpniu 1986 roku.
Babigoszcz jest ośrodkiem dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, która chce zerwać z nałogiem. Pracujemy w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej stosowaną dawniej przez Marka Kotańskiego, wzbogacaną o szereg innych elementów (patrz niżej).

Przyjmujemy kobiety i mężczyzn w wieku 16-25 lat.

Ośrodek w Babigoszczy w życiu codziennym funkcjonuje w oparciu o zarząd złożony z Pacjentów. Zarządem kieruje prezes, który nadzoruje obowiązki innych funkcyjnych (kierownika SOM – u, czyli „Służby Ochrony Monaru”, szefa kuchni, kierującego obowiązkami, gospodarza domu oraz innych funkcji, takich jak obsługujących kawiarenkę, osobę dbającą o wykonywanie szans, osoby dbającej o nasz teren i pozostałych). Prezes koordynuje i nadzoruje też wszystkie działania warsztatowe.

Proces terapii podzielony jest na 4 etapy.
1. NOWICJUSZ – od początku do 2 miesiąca pobytu.

2.  DOMOWNIK – od 2 do 5 miesiąca pobytu.

3. KANDYDAT NA OPIEKUNA od 5 do 6 miesiąca pobytu.

4. OPIEKUN – od 6 do 12 miesiąca pobytu.

Przejście na następny etap następuje po zrealizowaniu celów i zadań omówionych przy udziale całej społeczności terapeutycznej, w tym terapeutów. W następujących po sobie kolejnych etapach masz większe przywileje, obdarzamy Cię większym zaufaniem, a co za tym idzie, więcej od Ciebie wymagamy na zasadzie stopniowania trudności i stopniowania zaufania.
Wszyscy na pierwszych etapach leczenia traktowani są podobnie, natomiast indywidualizacja następuje na dalszych etapach, szczególnie na ostatnim.

Na Twój wniosek, w uzasadnionych i umotywowanych przypadkach, dla dobra procesu terapii, przy trudnej sytuacji readaptacyjnej, pobyt w ośrodku można przedłużyć do roku czasu w ramach postrehabilitacji.

Po zakończeniu programu stacjonarnego (po 12 miesiącach „na zewnątrz” jako ABSOLWENT) uznajemy Cię za „neofitę” (zaleczonego).

INNE TERAPIE:
Prowadzimy regularnie terapie indywidualne. Społeczność podzielona jest na trzy grupy:

  • motywacyną
  • psychoedukacyjną
  • readaptacyjną

W obrębie każdej z grup – w zależności od etapu zaawansowania -opacowywane są tematy związane z pogłębieniem świadomości, nabrania wglądu we własne problemy (przyczyny,  mechanizmy oraz sposoby reagowania), a także przygotowująca do ponownej adaptacji do społeczeństwa.

PRZEPUSTKI:
Przepustka (jedna na etap od domownika do kandydata na opiekuna i jedna na miesiąc od etapu opiekuna) nie jest przerwą w leczeniu, tylko bardzo ważnym elementem terapii (wszystkie są finansowane przez Ciebie lub najbliższą rodzinę). Począwszy od 2 etapu – domownika – przepustki są w towarzystwie opiekuna. Samodzielne przepustki – za akceptacją grupy terapeutycznej – zaczynają się na etapie opiekuna. Podchodzimy indywidualnie do przepustek uwzględniając dobro pacjenta. Pacjenci niepełnoletni są odbierani z ośrodka na przepustkę i odwożeni spowrotem przez opiekunów prawnych bądź osoby przez nich upoważnione! Odwiedziny członków rodziny dozwolone są po pierwszym miesiącu pobytu (zasady podobne, jak w przypadku przepustek).

KSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE:
Certyfikowany kurs pilarza i obsługi maszyn (kosiarka, spawarka, fleks i inne). Kurs pierwszej pomocy.

NAUKA:
Leczą się u nas ludzie z całej Polski, którzy chodzili do gimnazjów, zawodówek, liceów i techników. Aby nie narobili sobie dalszych zaległości szkolnych, wypracowaliśmy przez lata system bardzo skuteczny, pomagający połączyć terapię z uczeniem się. Współpracujemy ze szkołami do których chodziliście, aby określiły zakres materiału do samodzielnego opanowania, tzw. nauczanie pozaszkolne (Ma to umocowanie prawne – Ustawa o oświacie par.16 p. 8). Uczycie się w ośrodku (pomagając sobie wzajemnie) i w ramach naszego programu przepustek zaliczacie poszczególne partie materiału w szkole lub zaliczacie zadania eksternistycznie. Nadrabianie zaległości szkolnych jest bardzo ważnym elementem w terapii.

OBOWIĄZKI:
Wszystkie obowiązki wykonujemy sami – ergoterapia. Sami gotujemy, sprzątamy itp. – jak w domu. Aby ogrzać dom i mieć ciepłą wodę, wyrabiamy w pobliskim lesie drewno, którym palimy w naszych piecach (tylko pełnoletni i przeszkoleni). Pracujemy też w naszym sadzie i ogrodzie oraz dbamy o nasz teren.

ODPOCZYNEK:
Preferujemy aktywny wypoczynek, taki jak gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) bilard, tenis stołowy. W sezonie letnim organizujemy spływy kajakowe (mamy odpowiedni sprzęt) oraz rajdy konne a także piesze wycieczki.

Możliwość DIETY WEGETARIAŃSKIEJ.

Możliwość odbywania kary w DOZORZE ELEKTRONICZNYM.

DOJAZD DO OŚRODKA W BABIGOSZCZY (patrz: KONTAKT).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS Monar Babigoszcz