PROGRAM

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy

PROGRAM W SKRÓCIE – odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych przyszłych Pacjentów, ich rodziców i najbliższych.

Ośrodek Stowarzyszenia Monar w Babigoszczy powstał w sierpniu 1986 roku.
Babigoszcz jest ośrodkiem dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, która chce zerwać z nałogiem. Pracujemy w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej stosowaną dawniej przez Marka Kotańskiego, wzbogacaną o szereg innych elementów (patrz niżej).

Przyjmujemy kobiety i mężczyzn w wieku 16-25 lat.

Ośrodek w Babigoszczy w życiu codziennym funkcjonuje w oparciu o zarząd złożony z Pacjentów. Zarządem kieruje prezes, który nadzoruje obowiązki innych funkcyjnych (kierownika SOM – u, czyli „Służby Ochrony Monaru”, szefa kuchni, kierującego obowiązkami, gospodarza domu oraz innych funkcji, takich jak obsługujących kawiarenkę, osobę dbającą o wykonywanie szans, osoby dbającej o nasz teren i pozostałych). Prezes koordynuje i nadzoruje też wszystkie działania warsztatowe.

Proces terapii podzielony jest na 8 etapów.
Przejście na następny etap następuje po zrealizowaniu celów i zadań omówionych przy udziale całej społeczności terapeutycznej, w tym terapeutów. W następujących po sobie kolejnych etapach masz większe przywileje, obdarzamy Cię większym zaufaniem, a co za tym idzie, więcej od Ciebie wymagamy na zasadzie stopniowania trudności i stopniowania zaufania.
Wszyscy na pierwszych etapach leczenia traktowani są podobnie, natomiast indywidualizacja następuje na dalszych etapach, szczególnie na ostatnim.

1. POCZEKALNIA – od przyjazdu do 2 tygodnia pobytu.
2. MŁODSZY NOWICJUSZ – od 2 tygodnia do 1 miesiąca pobytu.
3. STARSZY NOWICJUSZ – od 1 do 2 miesiąca pobytu.
4. MŁODSZY DOMOWNIK – od 2 do 3 miesiąca pobytu.
5. STARSZY DOMOWNIK – od 3 do 4 miesiąca pobytu.
6. KANDYDAT NA OPIEKUNA od 4 do 5 miesiąca pobytu.
7. OPIEKUN – od 5 do 12 miesiąca pobytu.
8. STARSZY OPIEKUN – ostatnie miesiące pobytu, po zaprzestaniu pełnienia funkcji w zarządzie Pacjentów.

Na Twój wniosek, w uzasadnionych i umotywowanych przypadkach, dla dobra procesu terapii, przy trudnej sytuacji readaptacyjnej, pobyt w ośrodku można przedłużyć do roku czasu mieszkając w tzw. hostelu. Odbywa się to na zasadzie indywidualnego planu terapii zawartego ze społecznością i zaakceptowanego przez kadrę ośrodka.

Po zakończeniu programu stacjonarnego (po 12 miesiącach „na zewnątrz” jako ABSOLWENT) uznajemy Cię za „neofitę” (zaleczonego).

PRZEPUSTKI:
Przepustka (jedna na etap od młodszego domownika do kandydata na opiekuna i jedna na miesiąc od etapu opiekuna) nie jest przerwą w leczeniu, tylko bardzo ważnym elementem terapii (wszystkie są finansowane przez Ciebie lub najbliższą rodzinę). Począwszy od 4 etapu, młodszego domownika, przepustki są w towarzystwie opiekuna lub absolwenta. Samodzielne przepustki, za akceptacją grupy terapeutycznej zaczynają się na etapie opiekuna. Podchodzimy indywidualnie do przepustek uwzględniając dobro pacjenta. Odwiedziny członków rodziny dozwolone są od etapu starszego nowicjusza (zasady podobne jak w przypadku przepustek).

INNE TERAPIE:
Prowadzimy regularnie terapie indywidualne i treningi asertywności, komunikacji, radzenia sobie z nawrotami i inne w zależności od potrzeb naszych podopiecznych.

KSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE:
Certyfikowany kurs pilarza i obsługi maszyn (kosiarka, spawarka, fleks i inne).

NAUKA:
Leczą się u nas ludzie z całej Polski, którzy chodzili do gimnazjów, zawodówek, liceów i techników. Aby nie narobili sobie dalszych zaległości szkolnych, wypracowaliśmy przez lata system bardzo skuteczny, pomagający połączyć terapię z uczeniem się. Współpracujemy ze szkołami do których chodziliście, aby określiły zakres materiału do samodzielnego opanowania, tzw. nauczanie pozaszkolne (Ma to umocowanie prawne – Ustawa o oświacie par.16 p. 8). Uczycie się w ośrodku (pomagając sobie wzajemnie) i w ramach naszego programu przepustek zaliczacie poszczególne partie materiału w szkole lub zaliczacie zadania eksternistycznie. Nadrabianie zaległości szkolnych jest bardzo ważnym elementem w terapii.

OBOWIĄZKI:
Wszystkie obowiązki wykonujemy sami – ergoterapia. Sami gotujemy, sprzątamy itp. Jak w domu. Aby ogrzać dom i mieć ciepłą wodę, wyrabiamy w pobliskim lesie drewno, którym palimy w naszych piecach (tylko pełnoletni i przeszkoleni). Pracujemy też w naszym sadzie i ogrodzie oraz dbamy o nasz teren.

ODPOCZYNEK:
Preferujemy aktywny wypoczynek, taki jak gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) bilard, tenis stołowy. W sezonie letnim organizujemy spływy kajakowe (mamy odpowiedni sprzęt) oraz rajdy konne a także piesze wycieczki.

DOJAZD DO OŚRODKA W BABIGOSZCZY (patrz: KONTAKT).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS Monar Babigoszcz
MONAR-Babigoszcz
MONAR-Babigoszcz