Historia powstania ośrodka

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy (województwo zachodniopomorskie) został utworzony 15 sierpnia 1986 roku z inicjatywy Marka Kotańskiego. Pierwszym kierownikiem był Henryk Sejka, a następnie Tamara i Piotra Pakułowie. W latach 2009 – 2017 placówką zarządzał dr n. hum. Mirosław Chlebosz. Od 10 stycznia 2018 roku funkcję kierownika, a następnie (w wyniku wewnętrznych uchwał w stowarzyszeniu) dyrektora ośrodka sprawuje dr n. o zdr. Daria Suchecka.

16 kwietnia 1986 roku, Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii MONAR zwrócił się do ówczesnego Wojewody Szczecińskiego Stanisława Maleca z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie obiektu w Babigoszczy na cel uruchomienia ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego dla osób uzależnionych na terenie województwa szczecińskiego – dziś zachodniopomorskie.

30 sierpnia 1986 roku, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Mirosław Cybulko oficjalnie wydał Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia MONAR decyzję pozytywną odnośnie prowadzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego w Babigoszczy.

29 października 1986 została podpisana umowa nieodpłatnego użytkowania gruntów rolnego łąką i leśnego wraz z nieruchomościami, która zaczęła obowiązywać od 3 listopada 1986 roku. Umowa została podpisana przez przedstawicieli samorządu i Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. W lutym 1994 roku działka została przekazana organizacji przez Urząd Gminy Przybiernów na czas nieoznaczony, a w lipcu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

W styczniu 1995 roku, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, powołano Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ) MONAR w Babigoszczy z kierownikiem Piotrem Pakułą na czele.

W latach 2009-2018 placówka widniała w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego w Marianówku (od 2013 roku Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Marianówku). W lipcu 2018 roku w ramach nowego kontraktu, placówka została ponownie wyodrębniona w rejestrze podmiotów leczniczych i zaczęła stanowić osobną jednostkę w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z datą 1 marca 2013 roku, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR zmieniła się nazwa jednostki organizacyjnej powołując przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS Monar Babigoszcz